UltraTec 4
13 grudnia 2015
UltraTec 6
13 grudnia 2015

Filtry kieszeniowe syntetyczne

UltraTec 5

Specyfikacja techniczna:

  • technologia bazująca na termicznym łączeniu czystych, jednorodnych i trwałych włókien syntetycznych (100% poliester), progresywnie nabudowywanych (rosnąca gęstość włókien)
  • otwarta struktura włókniny od strony wlotu powietrza progresywnie zagęszczająca się ku wylotowi powoduje, że większe cząsteczki zanieczyszczeń zatrzymywane są w górnej części warstwy filtracyjnej, a mniejsze przenikają w głąb włókniny
  • taka technologia umożliwia zatrzymywanie znacznie większej ilości zanieczyszczeń, minimalizuje wzrost oporu dla przepływającego powietrza oraz zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń na powierzchni materiału filtracyjnego
  • maksymalnie długa skuteczność w oczyszczaniu powietrza przy minimalnym spadku ciśnienia
  • bardzo duża zdolność magazynowania zanieczyszczeń przy mechanicznej wytrzymałości wpływa na niskie koszty eksploatacji i konserwacji